Hushållens ekonomi, inkomster

Under den här rubriken visas hur befolkningens inkomster ser ut. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Medelvärde för inkomsttagare i tkr efter kön och ålder
  • Inkomster, medelvärde för inkomsttagare efter ålder och kommun

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Både män och kvinnor har högre medelinkomst än genomsnittet för länet; det gäller för samtliga åldersklasser upp till 65 års ålder.
  • I åldersklasserna upp till 35 år är inkomsterna för män även högre än genomsnittet för riket. För kvinnor är inkomsterna högre upp till 25 år. I de högre åldersklasserna har Oskarshamns befolkning lägre medelinkomst än rikssnittet.
  • Det är befolkningen i åldersklassen 45–54 år som har högst inkomst i såväl kommunen som länet och riket.
  • Om kommunerna rangordnas från högst till lägst medelinkomst hävdar sig Oskarshamn väl i förhållande till övriga kommuner. Särskilt i de lägre åldersklasserna.