Bruttoregionalprodukt

Bruttoregionprodukt (BRP) är ett mått som visar hur stor produktionen är inom en region. BRP är inte ett mått på regional välfärd eller regionala inkomster. Summan av regionernas BRP är lika med rikets bruttonationalprodukt (BNP). 

Här visas uppgifter om BRP i kommunen och regionen på följande sätt:

  • Bruttoregionalprodukt i landets kommuner 2020
  • Bruttoregionalprodukt i länets kommuner 2020
  • Bruttoregionalprodukt per sysselsatt i riket och länen 2021
  • Bruttoregionalprodukt i länets kommuner, totalt, per sysselsatt och per invånare 2015-2020
  • Bruttoregionalprodukt per sysselsatt i riket och länen 2000-2021

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Här finns också information om hur du bör tolka uppgifterna. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • År 2021 uppgick BRP till 905 tusen kronor per sysselsatt i Kalmar län (preliminära siffror). Endast Jönköpings, Västmanlands och Gotlands län hade lägre BRP.
  • Av länets kommuner ligger Högsby högst med 1036 tusen kronor per sysselsatt år 2020 följt av Oskarshamn med 1033 och Mönsterås med 938 tusen kronor.
  • Per invånare toppar Oskarshamn med 537 tusen kronor samma år.
  • Arbetspendling över kommungränser påverkar BRP per invånare. Pendlare bidrar till produktionen i den region där de arbetar, men räknas befolkningsmässigt till den region där de är folkbokförda. Inpendling påverkar därför en regions BRP per invånare uppåt, medan utpendling påverkar BRP per invånare nedåt.