Statistik Ekonomi

Här har vi samlat olika uppgifter som rör samhällets och befolkningens ekonomi. Uppgifterna för Oskarshamns kommun jämförs i vissa fall också med siffror för länet och riket.