Utrikes födda

Folkmängden i vårt land och i vår kommun har under senare år ökat, främst tack vare inflyttning från utlandet. På den här sidan visas hur många och hur stor andel utrikes födda som finns i Oskarshamns kommun, länet och riket. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Andel utrikes födda i Oskarshamn, övriga kommuner, länet och riket, år 2022
  • Andel utrikes födda i rikets län, år 2022
  • Andel utrikes födda i Oskarshamn, länet och riket, år 2005-2022
  • Antal och andel utrikes födda i Oskarshamn, länet och riket, år 2005-2022

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Andelen utrikes födda år 2022 är lägre än i riket som helhet. Det gäller såväl kommunen som länet. Den kommun i länet som har högst andel födda i utlandet är Högsby med 24,55 procent och lägst Mörbylånga med 8,51 procent.
  • Andelen utrikes födda ökar i hela landet; så även i Oskarshamn och Kalmar län.  Vi har idag nästan dubbelt så hög andel utrikes födda jämfört med år 2005.
  • Andelen utrikes födda är lägre i Kalmar län än i flertalet övriga län i södra Sverige.