Om statistiken för tätorter

Sedan 1960 definieras tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare.

Tätorter som ligger i mer än en kommun har förts på den kommun där större delen av tätorten ligger, vad gäller landareal. En av kommunens tätorter delas med en annan kommun. Vid tätortsavgränsningen år 2020 hade Emsfors 317 invånare varav 276 tillhörde Oskarshamn och 41 Mönsterås kommun. 

Tätortsavgränsningar görs numera vart 5:e år. År 2015 gjordes vissa förändringar i metod och definition av tätorter, vilket påverkar tätorternas utbredning och statistik. Ska jämförelser göras mellan 2015 års tätorter och bakåt är det svårt att avgöra om förändringar beror på verkliga ändringar i bebyggelsen eller om det beror på den nya metoden och definitionen.

Antalet invånare år 2021 utgörs av befolkningen inom 2020 års tätortsavgränsning.