Tätorter

Tätorter är områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare.

På den här sidan visas hur folkmängden i Oskarshamns tätorter har förändrats över tiden. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Oskarshamns centralort, 1970-2020
  • Oskarshamns yttertätorter 1970-2020
  • Andel boende i tätort och glesbygd, Oskarshamn och riket, 1990-2020
  • Oskarshamns tätorter och glesbygd, 1970-2020

Mer information om definitioner med mera finns under rubriken Om statistiken.

Vad säger statistiken?

  • Den preliminära statistiken för år 2020 har den 24 november ersatts med slutliga uppgifter om boende i tätort och i glesbygd.
  • Mellan åren 1990 och 2019 har andelen boende i tätort ökat från 82,39 till 85,49 procent i Oskarshamns kommun. Ökningen i riket som helhet var under samma period kraftigare; från 83,38 till 87,56 procent.
  • Av yttertätorterna har Påskallavik flest invånare följt av Kristdala och Figeholm. Misterhult klassas från och med 2015 inte som tätort.
  • Saltvik och Mysingsö ingår sedan 2015 i Oskarshamns centralort.
  • Under år 2018 har Stångehamn kommit att klassas som tätort. Stångehamn redovisas här tillsammans med Oskarshamns centralort.