Områdesbeskrivningar

Kommuner behöver ofta planeringsunderlag med en finare geografisk indelning. För att möta det behovet erbjuder Statistiska Centralbyrån sedan länge ett så kallat nyckelkodsystem som gör det möjligt att redovisa statistik för delområden inom en kommun. Kommunerna kan välja olika nivåer beroende på behov hur noggrann information som behövs.

Här visas uppgifter om befolkningen i Oskarshamns delområden enligt följande:

  • Folkmängd och förändringar i delområden, nivå 3
  • Folkmängd och förändringar i delområden, nivå 6
  • Åldersstruktur i delområden, nivå 3

Observera att indelningen i delområden inte nödvändigtvis sammanfaller med den avgränsning som gäller för tätort och landsbygd.

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Oskarshamns befolkning är starkt koncentrerad till kommunens centrala delar. 
  • De förändringar som visas är skillnaderna mellan åren 2020 och 2021. Det krävs ett längre tidsperspektiv för att kunna se några trender.
  • Det är viktigt att notera att statistiken speglar åldersstrukturen inom respektive område. Den säger alltså inget om andelen av kommunens totala befolkning i respektive åldersklass.