Medelålder

Här visas vilken medelålder befolknngen har. Medelåldern är den genomsnittliga åldern i en befolkningsgrupp vid en given tidpunkt. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Medelålder i kommunen, länet och riket år 2022
  • Medelålder i rikets kommuner år 2022
  • Medelålder efter kön i kommunen, länet och riket åren 2000–2022
  • Medelålder i kommunen, samtliga län och riket åren 2000–2022

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Befolkningen i Oskarshamn och länet har en högre medelålder än i riket. Endast på Gotland har befolkningen högre medelålder än i Kalmar län.
  • Medelåldern är lägst i storstadslänen.
  • Medelåldern har under perioden 2000–2022 ökat såväl för män som för kvinnor. Ökningen är kraftigare i vår kommun och i vårt län jämfört med riket.
  • Den temporära minskningen 2016 beror på flyktinginvandringen det året.