Månadsstatistik

Här visas hur folkmängden i Oskarshamns kommun förändrats månadsvis. Uppgifterna redovisas på ett antal olika sätt:

 • Folkmängd
 • Befolkningsförändringar
 • Födda
 • Döda
 • Invandring
 • Utvandring
 • Inrikes inflyttning
 • Inrikes utflyttning
 • Justeringar (SCB måste i vissa fall justera uppgifterna i efterhand)

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

 • Kommunen hade den sista juli 27210 invånare vilket är 5 fler jämfört med föregående månad.
 • Det är framför allt flyttningar som styr befolkningsförändringarna. Men de senaste månaderna ser vi också ett ökande födelseunderskott, det vill säga färre födda än döda.
 • Under juli föddes 23 och dog 25 personer .
 • Av inflyttarna var 5 personer invandrare medan 68 var inrikes inflyttare.
 • Av utflyttarna var det 2 som utvandrade och 68 som flyttade inrikes.
 • Flyttningsnettot gentemot utlandet var alltså under juli 3 personer och inrikes flyttningsnetto 0.
 • Justeringsposten uppgår till 4 personer under månaden.