Månadsstatistik

Här visas hur folkmängden i Oskarshamns kommun förändrats månadsvis. Uppgifterna redovisas på ett antal olika sätt:

 • Folkmängd
 • Befolkningsförändringar
 • Födda
 • Döda
 • Invandring
 • Utvandring
 • Inrikes inflyttning
 • Inrikes utflyttning
 • Justeringar (SCB måste i vissa fall justera uppgifterna i efterhand)

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

 • Kommunen hade den sista september 27120 invånare. En minskning med 44 invånare under månaden.
 • Det är framför allt flyttningar som styr befolkningsförändringarna.
 • Under september föddes 23 och dog 27 personer .
 • Av inflyttarna var 4 personer invandrare medan 89 var inrikes inflyttare.
 • Av utflyttarna var det 3 som utvandrandrade och 136 som flyttade inrikes.
 • Flyttningsnettot gentemot utlandet var alltså under augusti 1 person och inrikes flyttningsnetto gentemot övriga kommuner -47.
 • Justeringsposten uppgår till 6 personer under månaden.