Månadsstatistik

Här visas hur folkmängden i Oskarshamns kommun förändrats månadsvis. Uppgifterna redovisas på ett antal olika sätt:

 • Folkmängd
 • Befolkningsförändringar
 • Födda
 • Döda
 • Invandring
 • Utvandring
 • Inrikes inflyttning
 • Inrikes utflyttning
 • Justeringar (SCB måste i vissa fall justera uppgifterna i efterhand)

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

 • Kommunen hade den sista november 27044 invånare vilket är 23 färre jämfört med föregående månad. 
 • Det är framför allt flyttningar som styr befolkningsförändringarna. Men det senaste året ser vi också ett ökande födelseunderskott, det vill säga färre födda än döda.
 • Under november föddes 18 personer och lika många dog.
 • Av inflyttarna var 2 personer invandrare medan 66 var inrikes inflyttare.
 • Av utflyttarna var det 21 som utvandrade och 76 som flyttade inrikes.
 • Flyttningsnettot gentemot utlandet var alltså under november -19 personer och inrikes flyttningsnetto -10. 
 • Justeringsposten uppgår till 6 personer under månaden.