Månadsstatistik

Här visas hur folkmängden i Oskarshamns kommun förändrats månadsvis. Uppgifterna redovisas på ett antal olika sätt:

 • Folkmängd
 • Befolkningsförändringar
 • Födda
 • Döda
 • Invandring
 • Utvandring
 • Inrikes inflyttning
 • Inrikes utflyttning
 • Justeringar (SCB måste i vissa fall justera uppgifterna i efterhand)

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

 • Kommunen hade den sista mars 27057 invånare vilket är 7 fler jämfört med föregående månad. 
 • Det är framför allt flyttningar som styr befolkningsförändringarna. Men det senaste året ser vi också ett ökande födelseunderskott, det vill säga färre födda än döda.
 • Under mars föddes 33 personer och 30 dog.
 • Av inflyttarna var 9 personer invandrare medan 68 var inrikes inflyttare.
 • Av utflyttarna var det 2 som utvandrade och 73 som flyttade inrikes.
 • Flyttningsnettot gentemot utlandet var alltså under mars 7 personer och inrikes flyttningsnetto -5. 
 • Justeringsposten uppgår till 2 personer under månaden.