Folkmängd

På den här sidan visas hur folkmängden i Oskarshamns kommun har förändrats från och med år 1968. Uppgifterna redovisas på tre sätt:

  • Total folkmängd
  • Folkmängden fördelad efter kön
  • Folkmängden fördelad efter kön och ålder i femårsklasser

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Som i de flesta svenska kommuner minskar andelen yngre och personer i yrkesverksam ålder medan andelen äldre ökar. Fortfarande påverkas åldersfördelning av de stora barnkullarna som föddes under 40-talet.
  • Oskarshamn är en kommun med fler män än kvinnor i åldrarna upp till och med 64 år. Från och med 65 år är antalet kvinnor högre än antalet män.