Befolkningsframskrivningar

En befolkningsframskrivning visar en trolig framtida befolkning utifrån olika antaganden om födslar, dödlighet, in- och utflyttningar. Framskrivningen är alltså inte en "spåkula" som förutsäger exakt hur befolkningen kommer att se ut. Här presenteras tre alternativa framskrivningen som skiljer sig åt utifrån antaganden om flyttningar enligt följande:

 • utan nettoinflyttning
 • nettoinflyttning som det årliga genomsnittet de senaste fem åren
 • nettoinflyttning som det årliga genomsnittet de senaste tio åren

Uppgifterna redovisas på följande sätt:

 • Samtliga invånare 
 • Invånare efter ålder - Diagram
 • Invånare efter kön 
 • Invånare efter ålder - Tabell

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger framskrivningarna?

 • Folkmängden den 31 december 2021 uppgick till 27220 personer.
 • Utan nettoinflyttning kommer kommunens befolkning att minska till cirka 26000 invånare år 2040. Med flyttningar motsvarande genomsnittet de senaste 10 åren blir invånarantalet samma år cirka 26900 och med flyttningar motsvarande genomsnittet de senaste 5 åren cirka 26750. SCBs prognos innebär en minskning av folkmängden till 25800 år 2040.
 • Oavsett flyttningarnas storlek kommer den äldre befolkningen (65+ år) att öka relativt kraftigt.
 • Man måste vara medveten om att den höga invandringen år 2016 påverkar prognosen kraftigt. År 2016 var invandringen till Sverige den högsta någonsin. Den troligaste framtida utvecklingen borde därför hamna någonstans mellen alternativet utan flyttning och alternativet som bygger på de senaste 5 åren.