Befolkningsförändringar

Folkmängden i en region påverkas av hur många som föds och hur många som dör samt av in- och utflyttningar. På den här sidan visas förändringar i länets kommuner kvartalsvis från  första kvartalet 2015 till och med andra kvartalet 2021. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

 • Folkmängd i länets kommuner
 • Befolkningsförändringar i länets kommuner
 • Födelseöverskott i länets kommuner
 • Flyttningsöverskott, flyttningar inom länet
 • Flyttningsöverskott, flyttningar mot övriga län
 • Flyttningsöverskott, flyttningar mott utlandet
 • Totalt flyttningsöverskott i länets kommuner

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

 • Under perioden 31 december 2014 till 30 juni 2021 har alla länets kommuner förutom Högsby ökat sin befolkning. Kalmar är den kommun som ökat kraftigast. Av övriga kommuner har Mörbylånga och Oskarshamn störst befolkningsökning.
 • Det är flyttningarna som bidrar till den ökade befolkningen. Endast i Kalmar kommun bidrar också ett födelseöverskott till befolkningsökningen.
 • Vad gäller omflyttning mellan kommunerna i länet är det Kalmar och  Oskarshamn som är de största vinnarna. De kommuner som förlorar flest invånare till övriga länet är Hultsfred och Högsby.
 • Gentemot övriga riket hade Kalmar län nettoutflyttning om 4368 invånare under perioden 31 december 2014 till 30 juni 2021. Endast Mörbylånga och i mindre omfattning Emmaboda, Torsås och Borgholm hade positivt flyttningsnetto. Hultsfred och Oskarshamn tappade flest invånare mot kommuner utanför Kalmar län.
 • Nettoinflyttningen från utlandet toppas av Hultsfred och Kalmar. I förhållande till invånarantalet står Hultsfred i en klass för sig själv.