SCB:s medborgarundersökning

I Statistiska Centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Oskarshamns kommun deltar vart annat år i medborgarundersökningen.

Läs om medborgarundersökningen på SCBs webbplats.

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner rapporter. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.