Attraktionsindex – omvärldens bild av Oskarshamn

Målet med undersökningen är att tillhandahålla ett tydligt nuläge för omvärldens bild av Oskarshamn till de aktörer som är involverade i Oskarshamns utveckling. Resultat av undersökningen ska kunna utgöra basen för ett långsiktigt varumärkesarbete.

Tendensor utförde år 2012 för första gången en undersökning av attraktionkraften i Oskarshamn. Hösten 2019 gjordes en ny. 

Målgrupp för undersökningen är ett urval ur den svenska befolkningen exklusive boende i Oskarshamn kommun.

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner rapporter. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.