Richard Gunnarsson

Richard Gunnarsson skriver en matteformel på tavlan.

Richard Gunnarsson arbetar som gymnasielärare på Oscarsgymnasiet och undervisar i matematik, idrott och träningslära, främst på det samhällsvetenskapliga programmet. Han är utbildad lärare i matematik och idrott med en examen från Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm.  Richard har arbetat i kommunen sedan 1998 och på Oscarsgymnasiet de senaste 15 åren.

En vanlig arbetsdag startar klockan 08 och slutar normalt sett klockan 17–18. Dagen består till största del av undervisning. Förarbete och efterarbete är nödvändigt i anslutning till undervisningen.  Utvecklingsarbeten pågår hela tiden i både arbetslag och ämneslag. Givetvis förekommer även kontakter med både elever och vårdnadshavare. På skolan finns även klasser med idrottsprofil. Richard arbetar med att samordna idrottsprofilerna. Det innebär att han fungerar som en kontakt mellan skola och förening när det gäller nya elever, innehåll i kurserna som genomförs och betygsättning.

För att lyckas som lärare behöver man vara flexibel, anpassa sig efter elevgruppen och innehållet i undervisningen. Det är såklart viktigt att ha kunskap om sitt ämne. En lärare måste verkligen tycka om människor och förstå det viktiga i att skapa relationer. Det är viktigt att förmedla till eleverna att man är deras lärare men även att man ser dem som människor, då når man fram. Man behöver kunna skilja på person och prestation. En lärare måste vara trygg som ledare för att få gruppen att gå i rätt riktning. Det krävs även en förmåga att reflektera och utveckla sitt arbete.

Vad är det mest meningsfulla med ditt jobb?

– Att se ungdomarna växa som individer. Att se hur de utvecklas kunskapsmässigt inom ämnena och som människor. Som lärare hjälper man till att forma framtidens vuxna.

Varför rekommenderar du att någon ska söka sig till din bransch?

– Ingen dag är den andra lik! Varje grupp elever är olika. Det är kul att jobba med människor. Det är ett jobb som har en viktig roll i samhället. Lärare har möjligheten att påverka morgondagens vuxna, få dem att växa som individer och samhällsmedborgare, det är något fint över det.

Varför valde du Oskarshamns kommun som arbetsgivare?

– Jag och min fru är födda och uppvuxna här och flyttade tillbaka hit från Stockholm 1998 då vi fick vår första dotter. Som småbarnsföräldrar ville vi flytta från storstan och komma hem till lugna och trygga Oskarshamn. Oskarshamns kommun är en bra arbetsgivare. Jag trivs bra här. Verksamheten är välskött och det är ordning och reda. 

Vad finns det som utvecklingsmöjligheter?

– Det finns olika karriärtjänster som förstelärare, lektor eller skolledare. Många lärare ser till hur de kan utvecklas som lärare och utveckla verksamheten snarare än att se karriären i tjänster. Det som driver mig är att utveckla det jag håller på med och reflektera kring hur verksamheten kan utvecklas ännu mer.

Varför vill du tipsa andra om att söka jobb i Oskarshamn?

– Här finns det bra möjligheter att bedriva undervisning och bra lokaler. Här är personalen kompetent, professionell och utbildad.

Vilket ämne tyckte du var roligast i skolan?

– Jag har alltid gillat idrott men även naturvetenskapliga ämnen och matematik. Jag har alltid gillat fysisk aktivitet och varit mer lagd åt det logiska hållet.