Vatten och avlopp – lättläst

Kommunen arbetar med vatten och avlopp och kan svara på frågor.

Problem i lägenhet

Om du har problem med vattnet eller avloppet och du bor i lägenhet, ska du ringa till den som sköter om huset.

Problem i eget hus med kommunalt vatten

Kontakta Oskarshamns kommun vid frågor eller problem om:

  • Vatten eller avlopp
  • Räkningar eller ditt abonnemang
  • Vattenmätare
  • Anslutning till kommunalt vatten och avlopp
  • Vad du kan spola ut i avloppet
  • Dricksvattnets kvalitet

Egen brunn

Om du bor i ett eget hus och inte har kommunalt vatten och avlopp måste du själv se till att du har bra vatten i din brunn och att ditt avloppsvatten renas på ett bra sätt.