Tillväxt och näringsliv – lättläst

Precis som de flesta kommuner vill Oskarshamns kommun växa genom att bli fler invånare.

Vi vill kunna erbjuda välfärd av hög kvalitet tillsammans med en attraktiv plats att arbeta och bo på. 

År 2017 antogs vår vision om att vi ska vara 30 000 invånare år 2030.

Näringslivet i Oskarshamn

Det finns cirka 3 000 företag i Oskarshamns kommun.

De flesta är småföretag.

Företagen i vårt område arbetar mycket med tillverkningsindustri, energiförsörjning och företagstjänster.

Andra arbetsplatser i kommunen är bland annat de som arbetar inom handel, hamnen, sjukhuset.

Den största arbetsgivaren är kommunen som har cirka 2 500 anställda.

Den som vill starta ett företag i Oskarshamn kan få hjälp med olika saker från kommunen.

Hjälpen kan vara att hitta bra mark där man kan bygga sitt företag eller att hitta bra lokaler till sin affär.

Hjälpen kan också vara att få utbildning eller att få träffa andra företagare.

Mer information om tillväxt och näringsliv i Oskarshamns kommun. (inte skrivet som lättläst)