Teletal - lättläst

Du når tjänsten Teletal när du ringer
till Oskarshamns kommuns Servicecenter på
telefon 0491-880 00.

Det är en gratis tjänst för dig
som har någon form av funktionsnedsättning
och har svårt att prata i telefon.

Om du har svårt att tala, skriva eller minnas,
kan du behöva hjälp med att prata i telefon.

Med Teletal kan du få talstöd, minnesstöd
och anteckningsstöd när du ringer.

En tolk är med under samtalet och upprepar
och fyller i när det behövs.
Tolken kan skriva ned det som sägs under samtalet.
Dessa anteckningar skickas hem till dig efteråt.
Teletals tolkar har tystnadsplikt.

När du ringer Oskarshamns kommuns Servicecenter
på telefon 0491-880 00 under kontorstid
kommer du att få följande meddelande:

Välkommen till Oskarshamns kommun.
Tryck 1 för att komma till röststyrningen.
Tryck 2 för att komma till tjänsten Teletal
eller vänta kvar så besvarar vi strax ditt samtal.

Vill du ha mer information,
så kan du kontakta Teletal på telefon 020-22 11 44
eller via Teletals webbplats.