Förskola

I Sverige måste alla barn gå i skolan

Barnet börjar i skolan när det är 7 år.
Barnen ska gå i skolan i 9 år.

När barnet är 6 år brukar de flesta börja i förskoleklass.

I förskoleklass får man både leka och lära sig.
Barnet får också veta
om hur det är att gå i grundskolan.

Oskarshamns kommun har flera grundskolor och förskoleklasser

I Oskarshamn finns 4 grundskolor med förskoleklasser också
- länkarna går till sidor som inte är skrivna som lättlästa:

Det finns skolor med förskoleklass och klass 1 till 6 på de här orterna 
- länkarna går till sidor som inte är skrivna som lättlästa :