Förskola och utbildning - lättläst

Kommunen ska se till att det finns
förskolor, skolor och fritidshem.
Kommunen ser också till att det finns
utbildning för vuxna och nyanlända.

Förskola

Alla barn som är 1 till 5 år gamla
kan gå i förskola.

De flesta förskolor sköter kommunen.
Det finns också förskolor som är privata.

Företag eller föräldrakooperativ har ansvar
för de privata förskolorna.

Förskolan har en läroplan
som alla förskolor måste följa.
I läroplanen står vad barnen får lära sig i förskolan.
Barnen får också leka mycket.

Om du vill att ditt barn ska börja på förskola
måste du anmäla det till kommunen.
Det gör du via webben på denna länk.
Det är en e-tjänst.

När du ska ansöka om plats för barnet
ska du fylla i barnets namn och ålder och annan fakta.

Du kan få hjälp med att fylla i en ansökan hos Servicecenter.
Servicecenter finns i Stadshuset på Varvsgatan 8 i Oskarshamn.

Det kan vara kö och väntetid på att få plats.

Du betalar till kommunen för den tid
som ditt barn är på förskolan.

Allmän förskola

Alla barn som är 3 till 5 år gamla
har rätt att gå i förskola 3 timmar
per dag utan att du behöver betala.
Det är gratis.

Den allmänna förskolan är en del av förskolan.

Öppen förskola

Öppen förskola är för barn
som är 0 till 5 år gamla
och som inte går i förskolan.

En förälder eller annan vuxen
är med barnet på den öppna förskolan.

Barnen får träffa andra barn,
leka, sjunga och göra andra saker.

Det är gratis att gå till öppna förskolan.

Skola

I Sverige måste alla barn gå i grundskolan.
Alla barn och ungdomar har rätt att få utbildning.

Den lag som styr skolan heter skollagen.
Skollagen bestäms av riksdagen.

Den gäller för alla skolor i Sverige.

I skollagen står att alla barn i Sverige
ska gå i skolan från det år man fyller sex år.

Det kallas för skolplikt och gäller från förskoleklass till årskurs 9.

De flesta skolor sköter kommunen.
Det finns också en skola som är privat (Misterhultsskolan).

Att gå i grundskolan kostar ingenting.

Lunchen i grundskolan är också gratis.

Här kan du läsa mer om grundskolorna i Oskarshamns kommun. (inte skrivet som lättläst)

Barn från andra länder

Barnet och föräldrarna eller någon annan vuxen
som har hand om barnet
ska komma till skolan för ett inskrivningssamtal.

Då får barnet och du veta vilken skola
barnet ska gå på.

Barnet får lära sig att prata svenska.
Barnet får extra hjälp och stöd.

Särskolor

Barn med funktionsnedsättning kan gå
i en vanlig klass tillsammans med sina kompisar.

För barn som behöver mycket hjälp och träning
finns särskolan.

Särskolan anpassas till vad eleven klarar
för att klara målen som finns i särskolans läroplan.

Tränings-skolan finns för barn
som behöver extra mycket hjälp och stöd.

Det finns också gymnasie-särskola och lärvux för vuxna.

Vid särskolan finns mer personal än i en vanlig skola.
De är specialister på att lära barn med funktionsnedsättning.

Skolskjuts

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola
som har Oskarshamns kommun som hemkommun
har rätt att få skolskjuts.

Barn som bor långt från skolan får åka skolskjuts.
Man får åka buss eller taxibil till skolan.
Skolskjuts är gratis.

Barn som har farlig skolväg kan också få skolskjuts.

Barn som har en funktionsnedsättning kan också få skolskjuts.

Rätten till skolskjuts gäller elever som går på den skola
som de är anvisade till.
De som har valt en annan skola får i vissa fall åka skolskjuts.

Mer information om skolskjuts. (inte skrivet som lättläst)

Fritidshem

Barn som har föräldrar som börjar jobbet tidigt
innan skolan börjat
eller som slutar jobbet efter skoldagen är slut
kan få vara på fritidshem.
Fritidshemmet ligger nära skolan.

Om ditt barn behöver vara på fritidshem
måste du anmäla det till kommunen.
Det gör du via webben på denna länk.
Det är en e-tjänst.

När du ska ansöka om plats för barnet
ska du fylla i barnets namn och ålder och annan fakta.

Du kan få hjälp med att fylla i en ansökan hos Servicecenter.
Servicecenter finns i Stadshuset på Varvsgatan 8 i Oskarshamn.

Det kan vara kö och väntetid på att få plats.

Du får betala en avgift till kommunen
när ditt barn går på fritidshem.

Gymnasieskola

Efter grundskolan fortsätter de flesta elever till gymnasieskolan.

I gymnasieskolan får eleverna välja
vad de vill studera.

De får välja ett program.

Det finns program där eleverna lär sig ett yrke.
Svetsare och kock är sådana program.

Andra program passar för elever
som vill studera vidare på universitet.

De eleverna kan till exempel välja att läsa
ekonomi, språk eller naturvetenskap.

Det finns också introduktionsprogram
som är till för elever som inte kommer in
på de vanliga programmen.

Gymnasie-särskolan fungerar
på samma sätt som gymnasieskolan.

I Oskarshamns kommun finns
en kommunal gymnasieskola, Oscarsgymnasiet
och en privat gymnasieskola, Etec.

Vuxenutbildning

Kommunens utbildning för vuxna heter Komvux.
På Komvux kan vuxna personer
som inte har gått på grundskola
eller gymnasiet innan,
studera och få betyg.

De får läsa sådana ämnen
som barn och ungdomar läser
på grundskolan och gymnasiet.

Det finns också utbildningar
för arbete inom olika yrken.

Lärvux

Lärvux är kommunens vuxenutbildning
för dig som har fyllt 20 år
och har särskilda behov på grund av
inlärningssvårigheter som beror på
intellektuell funktionsnedsättning
eller förvärvad hjärnskada.

På Lärvux kan du studera på nivå
motsvarande tränings-skola, grund-särskola
och gymnasie-särskola.

Svenska för invandrare

Personer som kommer från ett annat land
kan få lära sig svenska på SFI.

SFI är en förkortning av Svenska för invandrare.

Utbildning efter gymnasiet

I Oskarshamn finns också utbildningar
efter gymnasiet som till exempel
yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar)
och högskoleutbildningar.

Mer information om utbildning för vuxna. (inte skrivet som lättläst)