Detta arbetar kommunen med - lättläst

En kommun har ansvar för mycket
som människor i kommunen behöver.
Det står i lagen vad kommunen har ansvar för.

En del saker måste alla kommuner i Sverige göra.
Andra saker har politikerna i Oskarshamn bestämt
att vi ska göra i vår kommun.

Kommunen har ansvar för
att äldre och personer med funktionsnedsättning
får hjälp, vård och stöd som de behöver.

Kommunen har ansvar för att det finns skolor.
Alla barn och ungdomar ska kunna gå i skolan
och undervisningen i skolan
ska följa de regler som finns.

Kommunen har ansvar för
att skydda miljön i kommunen
och människornas hälsa.

Kommunen ska kontrollera
så att inga människor eller företag
släpper ut farliga ämnen i naturen.

Kommunen har ansvar för
gator och vägar.

Kommunen har ansvar för att
alla i kommunen
har rent vatten att dricka och tvätta sig i.

Kommunen har ansvar för
att avloppet fungerar
och att vattnet från avloppet blir renat.

Kommunen har ansvar för
att människor får veta
vad de ska göra om något farligt händer.

Kommunen ordnar sådant
som människor kan göra på fritiden.