Bo och bygga - lättläst

Här hittar du information
som kan hjälpa dig
när du tänker hyra eller köpa en bostad.

Du hittar också information om
du vill bygga eller ändra en fastighet
eller köpa en villatomt i Oskarshamns kommun.

Du kan också läsa om detaljplaner,
kartor och mätningar
och vilket ansvar du har
för underhåll av ditt hus och tomt.

Bostad

Oskarshamns kommun har ingen bostadsförmedling.
Du ska själv ta kontakt med de som hyr ut lägenheter.

Här hittar du en lista över bostadsföretag, fastighetsmäklare och sökportal som erbjuder boende i Oskarshamns kommun.

Det kommunala bostadsbolaget i Oskarshamn
som hyr ut lägenheter heter Byggebo

Köpa en villatomt

Om du vill bygga en egen villa
kan du ställa dig i kö
för att köpa en tomt av kommunen.
Tomterna finns i Oskarshamns alla tätorter.

Vissa av tomterna består av naturmark
där en del markarbete är nödvändigt
innan man kan bygga.

Andra tomter är mer förberedda,
det vill säga fyllda eller urgrävda till en jämn nivå.

Här hittar du mer information om villatomter och tomtkön. (inte skrivet som lättläst) 

När behöver du söka bygglov

Om du behöver bygglov eller inte
beror på vad du vill göra
och var du ska göra det.

Om du ska bygga ett nytt hus
eller ändra på det hus du redan har,
ska du söka bygglov hos kommunen.

Du behöver också bygglov om
du ska använda en byggnad för något annat,
till exempel bygga om bostäder till en affärslokal.

Samhällsbyggnadsnämnden bestämmer
om du får bygga eller inte.

Det kostar pengar att söka bygglov, marklov och rivningslov.

Är du osäker på om det du vill göra kräver lov
ska du kontakta kommunens bygglovshandläggare
på telefon 0491-887 30.
De svarar på dina frågor måndag till torsdag
klockan 09.30–11.30.

Du får inte börja bygga förrän
du har fått bygglov och startbesked.

I vissa fall kan man få
startbesked när man får bygglov.

För större byggprojekt
måste man ha ett möte som kallas tekniskt samråd.
På detta möte måste en ansvarig
för byggprojektet vara med.

Det är många bestämmelser
som ska uppfyllas:

  • Detaljplanens bestämmelser.
  • Byggnaden eller lokalen ska vara lämplig för det de ska användas till.
  • Byggnaden ska vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar.
  • Se till att det inte finns risk för olyckor.
  • Se till att den inte finns risk för översvämning.

När samhällsbyggnads-kontoret fått din ansökan
kontrollerar de att den uppfyller alla krav.

Om du ska bygga nära din tomtgräns
eller om förslaget inte stämmer
med detaljplanen
måste kommunen höra med grannarna
innan kommunen kan fatta ett beslut om bygglov.

Bygglovet slutar att gälla
om du inte börjat bygga inom 2 år
eller om byggnaden inte är klar
inom 5 år efter du fått bygglov.

Du måste då söka nytt bygglov.

När byggnaden är klar
ska du få ett slutbesked från kommunen
innan du får börja använda byggnaden.

Marklov

Du måste ansöka om marklov hos kommunen
om du vill höja eller sänka din tomt.
Det kallas att förändra tomtens höjdläge.

Rivningslov

Du måste ansöka om rivningslov hos kommunen
när du ska riva en byggnad
eller en del av en byggnad.
Du måste ha rivningslov även om
byggnaden är mycket liten
eller i dåligt skick.

Här kan du läsa mer om bygglov, marklov och rivningslov. (inte skrivet som lättläst)

När behöver du inte söka bygglov men göra en anmälan?

Om du bygger något
som det inte krävs bygglov för
kan ändå anmälan krävas.
Det kallas anmälningspliktig åtgärd.

Du måste göra en anmälan
om du vill bygga ett så kallat attefallshus
om högst 25 kvadratmeter,
göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter
eller bygga högst två takkupor.

En anmälningspliktig åtgärd
får inte påbörjas 
innan samhällsbyggnadsnämnden
har gett ett startbesked.

Här kan du läsa mer om anmälningspliktig åtgärd. (inte skrivet som lättläst) 

När behöver du inte ansöka om bygglov

Bor du i ett en- eller tvåbostadshus
och vill bygga friggebodar och plank
samt skärmtak över uteplats eller entré
behöver du inte söka bygglov.

Avståndet till närmsta granne eller
fastighet måste vara minst 4,5 meter.
Detta avstånd gäller också mot en väg
eller ett grönområde.

Om din granne tillåter
att komplement-byggnaden byggs
närmare tomtgränsen får du lov att göra det.
Det är bra om ni skriver ner detta godkännande
för att undvika missförstånd i framtiden.

I vissa fall får du även måla om din byggnad
och byta fasad- eller takmaterial
om byggnadens eller områdets utseende 
inte ändras för mycket.

Är du osäker på vad som gäller,
kan du kontakta kommunens bygglovshandläggare
på telefon 0491-887 30.
De svarar på dina frågor måndag till torsdag
klockan 09.30–11.30.

Under Vanliga frågor och svar om bygglov och anmälan får du veta mer vad som gäller. (inte skrivet som lättläst) 

Detaljplaner

Samhällsbyggnadskontoret gör planer för
hur kommunen ska växa och utvecklas.

I kommunens detaljplaner står det
vad kommunen får bygga
och på vilka platser.

Du kan säga vad du tycker
om kommunens planer.

Kartor och mätningar

Om du behöver en karta på papper
eller till din dator så kan du beställa
kartor från kommunen.
Detta kan kosta pengar.

När du ska bygga ett hus kan du behöva
en nybyggnadskarta.
Kommunens bygglovshandläggare
kan svara på
om du behöver en sådan karta
till ditt bygglov.

Vi kan också hjälpa till med mätningar
i både plan och höjd.
Det kanske du behöver
om du ska bygga ett hus eller en väg.

Fastighetsägaren har ansvar för underhåll av sitt hus och tomt

Fastighetsägaren måste underhålla
sitt hus och sin tomt.

Ett exempel är att det inte får
läcka in vatten genom taket.

Ett annat exempel är att en
häck vid en gata måste klippas.
Detta för att det ska vara säkert
för de som går, cyklar och kör bil.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för trafiksäkerhet utanför ditt hus. (inte skrivet som lättläst) 

Under vintern måste alla fastighetsägare
skotta och sanda trottoaren
längs med sin fastighet. 

Det är inte tillåtet att lägga snö
från fastigheter och från infarter
ut i körbanan.
Lägg snön på din tomt i stället.

Du som fastighetsägare kan gratis hämta
mindre mängder salt eller flis:

  • på Tekniska kontorets förråd på Primovägen 6 i Oskarshamn
  • vid reningsverket i Kristdala
  • vid återvinningsgården i Påskallavik
  • vid Fårbo Pulkabacken Källehorvavägen/Djupsjövägen
  • vid Figeholm Reningsverket (kan vara låst, hämta då vid Fårbo)

Ta med egen hink eller annat kärl för påfyllning.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid vintersäsong med snö. (inte skrivet som lättläst) 

Tycker du att ett hus eller tomt är
dåligt underhållen kan du kontakta oss
genom Servicecenter, 0491-880 00.
Vi kommer då att titta på
om något måste bli bättre.