Musikskolan

I Oskarshamn finns en mycket aktiv musikskola. Här undervisar vi i de flesta instrument och sång. Vi satsar mycket på ensemble- och körundervisning i olika former – allt från blåsorkestrar till skolkörer och mindre ensembler.

Vi finns på Oscarsgymnasiet och här sker den mesta undervisning men har även verksamhet på några av våra grundskolor.

Man kan tidigast börja spela på Musikskolan när man börjat i årskurs 2 på grundskolan.

Kontakta oss

Musikskolan
Tfn: 0491-76 45 59
Besöksadress:
Stengatan 21
572 28 Oskarshamn