Den röda tråden

En bild på ledord som tillhör utställningen Den röda tråden.

Den röda tråden är både ett slöjdprojekt och en utställning.

Tanken med Den röda tråden är att knyta samman och engagera människor att skapa på temat Kvinnan och demokrati.

Nära 80 verk visas i Oskarshamns konsthall under tiden 16 november till 25 januari 2020.

I konsthallen bildar de ett demokratiskt verk, skapat utifrån lika grund, och där namn och titlar är underordnade helheten.

Under utställningstiden är Du välkommen att vara kreativ vid konsthallens skaparbord som står framme för alla, både stora och små. Här kan du skapa ditt eget unika verk av röd tråd.