Kulturbussen

Kulturbussen är en del av Oskarshamns bibliotek – ett rullande folk- och skolbibliotek. 

+1800 böcker... och mycket mera!
Kulturbussen är en del av Oskarshamns bibliotek. Kulturbussen kör till kommuninvånare i Oskarshamn. Totalt besöker bussen ca 50 hållplatser varje månad. Saknar du en hållplats där du bor, hör av dig! På bussen finns olika typer av böcker, för olika åldrar och olika önskemål. Här finns musik, tidskrifter och mycket mer.

När kommer Kulturbussen till mig?

Dagtid besöker Kulturbussen skolor och förskolor i Oskarshamns kommun. På vardagskvällar och helger får landsbygdsbefolkningen i Oskarshamn besök av Kulturbussen.

Totalt besöker bussen cirka 50 hållplatser varje månad. Saknar du en hållplats där du bor, hör av dig!

Turlista för kulturbussen

Den andra delen av uppdraget

Den andra delen av uppdraget är nytt! Kulturbussen ska vara en kulturservice, en upplevelseverksamhet för konst, kultur och små evenemang – lite inne i stan men framför allt på landsbygden.

Du hittar mer information om kulturbussen på bibliotekets externa webbsida.

Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig!

Telefon: 0491-880 28, kulturbussen@oskarshamn.se

Kontakta oss

Stadsbiblioteket
Tfn: 0491 -880 10
Postadress:
Box 705
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 18-20
572 55 Oskarshamn
Morten Okbo
Tfn: 0491-880 00

Facebook: Kulturbussen Oskarshamn
Instagram: Kulturbussen