Kulturbussen

För kännedom med anledning av coronavirus

Förändringar i Kulturbussens verksamhet

Kulturbussen ställer in sina turer fram till sommaren. Detta på grund av Kulturbussens begränsade yta, vilken omöjliggör för besökare och personal att hålla lämpligt avstånd.

Istället erbjuds alla låntagare i Kulturbussens geografiska upptagningsområde, befintliga och nya, att få böcker och andra medier levererade hem till sig. För att använda denna tjänst kontaktar du Kulturbussen på kulturbussen@oskarshamn.se eller 0491-880 28 så plockar vi ihop böckerna och medierna till dig och berättar när dessa kommer att levereras.

Även de skolor och förskolor som besöks av Kulturbussen erbjuds fram till sommaren leverans av böcker och andra medier. Berörda skolor och förskolor kommer att kontaktas av biblioteket. 

 

 

Kulturbussen är en del av Oskarshamns bibliotek – ett rullande folk- och skolbibliotek. 

Kulturbussen kör till kommuninvånare i Oskarshamn. På bussen finns olika typer av böcker, för olika åldrar och olika önskemål. Här finns musik, tidskrifter och mycket mer. 

När kommer Kulturbussen till mig?

Dagtid besöker Kulturbussen skolor och förskolor i Oskarshamns kommun. På eftermiddagar och kvällar får landsbygdsbefolkningen i Oskarshamn besök av Kulturbussen.

Totalt besöker bussen cirka 50 hållplatser varje månad. Saknar du en hållplats där du bor, hör av dig!

Den andra delen av uppdraget

Den andra delen av uppdraget är nytt! Kulturbussen ska vara en kulturservice, en upplevelseverksamhet för konst, kultur och små evenemang – lite inne i stan men framför allt på landsbygden.

Du hittar mer information om kulturbussen på bibliotekets externa webbsida.

Kontakta oss

Stadsbiblioteket
Tfn: 0491 -880 10
Postadress:
Box 705
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 18-20
572 55 Oskarshamn
Morten Okbo
Tfn: 0491-880 00

Facebook: Kulturbussen Oskarshamn
Instagram: Kulturbussen