Jourtelefoner

Felanmälan

Under kontorstid tar Servicecenter emot alla felanmälningar gällande

  • fastigheter
  • vatten och avlopp
  • gator och vägar
  • parker, skog och lekplatser
  • parkeringsautomater
  • bussväntkurer
  • gatubelysning

Övriga tider sker akut felanmälan till följande telefonnummer.

Socialjour - Sydostjouren

Utanför ordinarie arbetstid kan du ringa till Sydostjouren på 020-45 39 00
Sydostjouren hanterar barn som far illa, våld inom familjen samt akut behov av vård för personer med missbruk.

OBS! Den 18 april (skärtorsdag) når du Sydostjouren redan från klockan 14.30