Studie- och yrkesvägledning – utbildning för vuxna

Studieplanering

Kanske behöver du hjälp med att lägga upp en längre studieplan, eller komma fram till vilket yrke och vilken utbildning som skulle passa dig. Hos vår studie-och yrkesvägledare kan du få information kring allt som rör utbildningar, studiefinansiering, yrken och arbetsmarknad.

Studievägledaren hjälper dig med att lägga upp en individuell studieplan, både på kort och lång sikt som du sedan följer under din studietid. När du besöker studievägledaren ska du ta med dig dina tidigare betyg för att underlätta din studieplanering.

Studieplaneringen kan handla om

  • att kartlägga dina tidigare utbildningar, yrkeserfarenheter, språkkunskaper och meriter
  • individuell planering av dina studier utifrån dina behov och förutsättningar
  • behörighetskrav till olika utbildningar
  • ansökningstider
  • studieekonomiska frågor

Kontakta Studievägledare 

Studie- och yrkesvägledningen sker via telefon, e-post och andra digitala lösningar eller bokade möten.

Telefontider

  • måndagar och onsdagar klockan 13.00–14.30
  • tisdagar 08.00–09.00
  • fredagar 10.00-11.30
Kontakt
Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare Program: Komvux, LärVux, SFI
Telefon: 0491-880 00
Carina Söderström
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare