Behov av stöd inom utbildning för vuxna

Specialpedagogen på Komvux hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som är i behov av stöd.

Det kan vara stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska, neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsvarianter.