Lärvux i Oskarshamn

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har fyllt 20 år och har särskilda behov, inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. På Lärvux kan du studera på nivå motsvarande träningsskola, grundsärskola och/eller gymnasiesärskola.

Undervisningen sker kursvis i små eller större grupper. Du kan söka till flera kurser.

Exempel på kurser:

  • svenska
  • matematik
  • engelska
  • språk och kommunikation

Efter avslutad kurs ges betyg/intyg. I samtliga kurser får du lära dig att använda datorn som hjälpmedel.

Undervisningen syftar till att hjälpa människor att komma vidare i sina utvecklings-och kunskapsprocesser. Undervisningen ges i kursform, ett begränsat antal timmar per vecka och kan kombineras med annan sysselsättning eller arbete. Vi vill att kurserna ska ge dig de kunskaper du behöver för att bättre kunna klara av till exempel ditt arbete, ditt boende eller din fritid.

Kontakt
Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn
Carina Boman
Rektor
Telefon: 0491-880 00

Skolenhet E: Gymnasiesärskola, Introduktionsprogrammen och Lärvux

Carina Söderström
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Mari Svensson
Administratör
Telefon: 0491-880 00