Yrkesutbildningar på Komvux

Yrkesutbildningar på Komvux består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika enskilda kurser och har en tydlig yrkesinriktning. Tanken med dessa yrkesutbildningar är att du ska läsa ett helt program som gör att du ska kunna komma ut direkt på arbetsmarknaden efter din utbildning.

När du går en yrkesutbildning så kombineras lärarledda lektioner på skolan med att du är ute på praktik på en arbetsplats. Hur stor andel av tiden som är lektioner respektive praktik varierar mellan de olika utbildningarna.

Komvux i Oskarshamn erbjuder följande utbildningar:

Undersköterska

1 500 studiepoäng | 3 terminer | Start: VT23

Vård- och omsorgsutbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och vill arbeta med människor och tycker om att varva teori och praktik. Det här är en utbildning för dig som vill arbeta som undersköterska, vårdare, skötare eller personlig assistent. Tänkbara arbetsområden efter utbildningen är bland annat särskilt boende för äldre, demensboende, hemtjänst, personlig assistans, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, sjukhus och vårdcentral.

Du är behörig till utbildningen om du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskap.

Sista ansökningsdag är den 1 dec 2022 för start januari 2023.

Vårdbiträde i kombination med svenska

1 650 studiepoäng | 4 terminer | Start: HT 

Kombinera yrkesutbildning med att studera svenska på grundläggande nivå.

Som vårdbiträde arbetar du ofta inom äldreomsorg men även inom sjukvården och psykiatri samt i omsorgen för personer med funktionshinder. Dina arbetsuppgifter är att ge praktisk hjälp och omvårdnad till brukare/patient. Du bör vara empatisk, lyhörd och ha lätt för att samarbeta med andra människor.

Du är behörig till utbildningen om du har godkända betyg i  SFI D eller motsvarande kunskap.

Sista ansökningsdag är den 1 juni 2023 för start augusti 2023.

Kock/Kockerska i kombination med svenska

1 600 studiepoäng + svenska | 4 terminer | Start: HT

Kombinera yrkesutbildning med att studera svenska på grundläggande nivå.

Drömmer du om att jobba som kock? Restaurangbranschen är full med möjligheter och som utbildad kock kan du arbeta på många olika typer av restauranger. Du kan ex arbeta i storkök, lunchrestauranger och på kvällsöppna krogar. Det är också ett yrke som du kan arbeta med i hela världen. En kock planerar matsedeln och gör inköp så att maten blir allsidig och näringsriktig. Det är viktigt att ha kunskap om näringsbehov hos yngre och äldre, om råvaror, tillredning, allergier och sjukdomar som är relaterade till föda.

Du är behörig till utbildningen om du har godkända betyg i SFI D eller motsvarande kunskap. 

Sista ansökningsdag är den 1 juni 2023 för start augusti 2023.

Kock/Kockerska

1 600 studiepoäng | 4 terminer | Start: HT

Drömmer du om att jobba som kock? Restaurangbranschen är full med möjligheter och som utbildad kock kan du arbeta på många olika typer av restauranger. Du kan ex arbeta i storkök, lunchrestauranger och på kvällsöppna krogar. Det är också ett yrke som du kan arbeta med i hela världen. En kock planerar matsedeln och gör inköp så att maten blir allsidig och näringsriktig. Det är viktigt att ha kunskap om näringsbehov hos yngre och äldre, om råvaror, tillredning, allergier och sjukdomar som är relaterade till föda.

Du är behörig till utbildningen om du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskap. 

Sista ansökningsdag är den 1 juni 2023 för start augusti 2023.

Industriteknik

1600 studiepoäng | 4 termin | Start: HT

Du lär dig använda industriell teknik i produktionen. Du får hantera utrustning, material och processer. Du lär dig om de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkringoch hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa. Inriktningen svetsteknik ska ge dig kunskaper om och handlag med olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Inriktningen kan leda till arbetesom svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad.

Du är behörig till utbildningen om du har godkända betyg i svensk/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskap.

Sista ansökningsdag är den 1 juni 2023 för start augusti 2023.

Ansökan

Fyll i ansökningsblanketten Studieansökan Komvux för att ansöka till våra yrkesutbildningar, eller boka en tid med vår studievägledare för att göra en ansökan.

Kontakta oss
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare Program: Komvux, LärVux, SFI
Tfn: 0491-880 00
Carina Söderström
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Mari Svensson
Administratör
Tfn: 0491-880 00
Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn