Yrkesutbildningar på Komvux

Yrkesutbildningar på Komvux består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika enskilda kurser på gymnasial nivå och har en tydlig yrkesinriktning. Tanken med dessa yrkesutbildningar är att du ska läsa ett helt program som gör att du ska kunna komma ut direkt på arbetsmarknaden efter din utbildning.

När du går en yrkesutbildning så kombineras lärarledda lektioner på skolan med att du är ute på praktik på en arbetsplats. Hur stor andel av tiden som är lektioner respektive praktik varierar mellan de olika utbildningarna.

Komvux i Oskarshamn erbjuder följande utbildningar:

Undersköterska

1 500 studiepoäng | 3 terminer | Start: HT21

Vård- och omsorgsutbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och vill arbeta med människor och tycker om att varva teori och praktik. Det här är en utbildning för dig som vill arbeta som undersköterska, vårdare, skötare eller personlig assistent. Tänkbara arbetsområden efter utbildningen är bl.a. särskilt boende för äldre, demensboende, hemtjänst, personlig assistans, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, sjukhus och vårdcentral.

Du är behörig till utbildningen om du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskap.

Sista ansökningsdag är den 1 juni 2021 för start augusti 2021.

Kock

1 600 studiepoäng | 4 terminer | Start: HT

Drömmer du om att jobba som kock? Restaurangbranschen är full med möjligheter och som utbildad kock kan du arbeta på många olika typer av restauranger. Du kan ex arbeta i storkök, lunchrestauranger och på kvällsöppna krogar. Det är också ett yrke som du kan arbeta med i hela världen. En kock planerar matsedeln och gör inköp så att maten blir allsidig och näringsriktig. Det är viktigt att ha kunskap om näringsbehov hos yngre och äldre, om råvaror, tillredning, allergier och sjukdomar som är relaterade till föda.

Du är behörig till utbildningen om du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskap.

Sista ansökningsdag är den 1 juni 2021 för start augusti 2021.

Industriteknik

1 600 studiepoäng | 4 terminer | Start: HT 

Du lär dig använda industriell teknik i produktionen. Du får hantera utrustning, material och processer. Du lär dig om de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa. Inriktningen svetsteknik ska ge dig kunskaper om och handlag med olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad.

Du är behörig till utbildningen om du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskap.

Sista ansökningsdag är den 1 juni 2021 för start augusti 2021.

Bussförare

500 studiepoäng | 1 termin | Start: HT/VT

Startdatum: 13 december 2021

Under 23–25 veckor får du den utbildning du behöver för att kunna arbeta som yrkesförare med behörighet för buss. Efter avklarade och godkända prov erhåller man Yrkesförarkompetensbevis samt körkort med behörighet D. Den praktiska delen av utbildningen består av körning med buss samt undervisning kring daglig service och underhåll av fordonet. Du får även lära dig att hantera brand samt ge första hjälpen. Teoridelen består av att läsa trafikregler, säkerhetsföreskrifter och bussens konstruktion. Bussförare är ett arbete där service är en naturlig del av jobbet. Därför ingår även kursmoment där kundbemötande behandlas.

Behörighet Buss

  • Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från sista årskurs i grundskolan (åk9), alternativt nationell delkurs 4 (GRNSVED/GRNSVAD) eller motsvarande,
  • fyllt 23 år
  • B-körkort, minst 6 månader. Om du blir antagen måste du innan utbildningen startar ha ett läkarintyg för körkort samt ett beviljat körkortstillstånd för klass D persontransport.

Bussförare + taxi   

700 studiepoäng | 2 terminer | Start: HT/VT

Startdatum: 13 december 2021

Vi har skapat en komplettering om 200 studiepoäng till vår bussförarutbildning med kurser som Service och bemötande samt taxikort. Det ger dig den högsta behörigheten för körkortsklassen D-persontransport.

Behörighet Buss: se ovan.

Behörighet Taxi

  • Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från sista årskurs i grundskolan (åk 9), alternativt delkurs 4 (GRNSVED/GRNSVAD) eller motsvarande,
  • B-körkort, minst 2 år, alternativt inneha busskörkort. Om du blir antagen måste du innan utbildningen startar ha ett läkarintyg för körkort, beviljat körkortstillstånd för klass D persontransport.

Du är behörig till utbildningen om du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskap samt godkänt B-körkort. Om du blivit antagen måste du innan utbildningen startar ha läkarintyg för körkort, beviljat körkortstillstånd för klass D persontransport.

Sista ansökningsdag är den 15 november 2021 för start 13 december 2021.

Ansökan

Fyll i ansökningsblanketten Studieansökan Komvux för att ansöka till våra yrkesutbildningar, eller boka en tid med vår studievägledare för att göra en ansökan.

Kontakta oss

Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare Program: Komvux, LärVux, SFI
Tfn: 0491-880 00
Carina Söderström
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Mari Svensson
Administratör
Tfn: 0491-880 00
Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn