Terminstart vårterminen 2022

Upprop på Komvux för dig som ska påbörja studier på skolan vårterminen 2022.

Se ditt antagningsbesked för information om tid och plats. 

Det är viktigt att närvara vid uppropet för att skolan ska skicka studieförsäkran till CSN.