Studiefinansiering

Läser du på Komvux kan du vara berättigad till studiemedel för att finansiera dina studier.

Du måste själv ansöka hos CSN samt lämna studieförsäkran till dem när du påbörjat dina studier. Det är också viktigt att du kommer på upprop/lektion eller på annat sätt meddelar oss på Komvux att du startat dina studier. Först då kan vi rapportera att du är aktiv som studerande.

Alla kurser har poäng som anger studieomfattning sk studiepoäng. För att beviljas studiestöd från CSN på heltid krävs att du läser minst 20 poäng per vecka, vill du läsa på halvtid gäller 10 poäng per vecka, vår studievägledare kan hjälpa dig med studieplaneringen och poängberäkningen.

Du måste visa studieresultat under tiden du studerar, får du underkänt i mer än en kurs eller har för hög frånvaro för betygsättning blir ditt bidrag indraget och du kan bli återbetalningsskyldig. För mer information, kontakta CSN.

Om du är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen finns också andra sätt att finansiera dina studier som exempelvis aktivitetsersättning och utbildningskontrakt. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen som kan ge dig mer information.