Studera på Komvux i en annan kommun

Är du skriven i annan kommun och vill studera i Oskarshamn?

Vill du läsa inom Komvux i Oskarshamn och är skriven i en annan kommun måste din hemkommun först bevilja ansökan. Du ska skicka en kopia på ansökan till din hemkommun. När din hemkommun godkänt din ansökan kan den behandlas av oss.

Är du skriven i Oskarshamn och vill studera i annan kommun?

Är du skriven i Oskarshamn och vill studera i en annan kommun skickar du ansökan till Komvux i Oskarshamn. Det är Komvux i Oskarshamn som beslutar om din ansökan kan godkännas och beslutet skickas sedan till den kommun du sökt utbildning.

Kontakta vår studievägledare för mer information och hjälp med ansökan.

Kontakta oss
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare Program: Komvux, LärVux, SFI
Tfn: 0491-880 00
Mari Svensson
Administratör
Tfn: 0491-880 00
Oscarsgymnasiet expedition
Tfn: 0491-885 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn
Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn