Prövning

Prövning är till för dig som vill studera en kurs på egen hand eller att göra om en kurs du fått underkänt i eller läsa upp ett tidigare betyg.

I en prövning ingår inte undervisning eller lärarhandledning utan innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller ett par tillfällen. Resultatet avgör vilket betyg du får och görs utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven och det kan varierar mellan kurser. I en prövning kan det ingå både skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter.

En prövning kostar 500 kronor per kurs. Du ska ha gjort din prövning inom 6 mån efter att betalning erlagts. Observera att du inte kan få studiemedel när du studerar inför en prövning.

Kontakta vår studievägledare för att göra en ansökan.

Kontakta oss
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Carina Söderström
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Gymnasiesärskola, Introduktionsprogrammen, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Mats Wiberg
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

Madeléne Willinder
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Lärlingsprogrammen, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet