Grund- och gymnasiekurser på Komvux

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kanske har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå.

Vi har kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik.
(kurserna i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik är indelade i 4 delkurser om 100 eller 200 poäng per delkurs)

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du inte har en fullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högre utbildning.

Kurser

  • Svenska 1, 100 poäng eller Svenska som andraspråk 1, 100 poäng - Kursstart HT, VT
  • Svenska 2, 100 poäng eller Svenska som andraspråk 2, 100 poäng - Kursstart HT, VT
  • Svenska 3, 100 poäng eller Svenska som andraspråk 3, 100 poäng - Kursstart HT, VT
  • Engelska 5, 100 poäng - Kursstart HT, VT
  • Engelska 6, 100 poäng - Kursstart HT, VT
  • Matematik 1 (a, b, c), 100 poäng - Kursstart HT, VT
  • Matematik 2 (a, b, c), 100 poäng - Kursstart HT, VT
  • Naturkunskap 1a1, 50 poäng - Kursstart HT, 10 veckor
  • Naturkunskap 1a2, 50 poäng - Kursstart HT, 10 veckor

I mån av plats finns möjlighet att läsa kurser med gymnasieelever, kontakta SYV för planering av din utbildning.

Kurserna sträcker sig över en 20-veckors period om inget annat anges. Observera att utbudet kan förändras och att kurser kan komma att ställas in vid för få sökande.
Heltidsstudier innebär att du studerar 400 gymnasiepoäng under en 20-veckorsperiod, eller 5 poäng per vecka; halvtidsstudier innebär att du studerar 200 gymnasiepoäng under en 20-veckorsperiod, eller 2,5 poäng per vecka.

Du fyller i studieansökan för de kurser du vill läsa och lämnar  till expeditionen eller till Studie- och yrkesvägledaren. Du kan även posta din ansökan.

Kontakta oss
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare Program: Komvux, LärVux, SFI
Tfn: 0491-880 00
Carina Söderström
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Mari Svensson
Administratör
Tfn: 0491-880 00
Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn