Distansstudier

Om du inte kan studera här på skolan på grund av till exempel arbete kan du läsa enstaka eller flera grundskole- eller gymnasiekurser på distans via Komvux i Oskarshamn. Vi har avtal med distansutbildningsföretaget MoA Lärcentrum. På deras webbplats, www.moa-larcentrum.se, kan du läsa mer om vilka kurser de har.

Att studera på distans är flexibelt men kräver lika mycket studietid som att studera på campus/skola.

Ansökan

Du kan göra den själv genom att fylla i blanketten: Studieansökan och skicka in den tillsammans med kopia på dina tidigare betyg eller boka ett möte med vår studie- och yrkesvägledare för att göra en individuell studieplanering. Om dina betyg saknas vid ansökan så är den inte komplett.

Behandling av ansökningar till distansutbildningar

När en ansökan kommer in om att få läsa en distanskurs går vi igenom val av kurs samt motivering varför man vill läsa den samt ser över tidigare betyg. Vi prioriterar i första hand de individer som saknar grund/gymnasieutbildning eller står längst ifrån arbetsmarknaden när vi beviljar distansstudier och därför kan det ibland bli avslag när du söker en kurs. Det kan också bli avslag om vi har kursen på skolan eller om du inte lämnat in en komplett ansökan. Du som behöver komplettera dina tidigare betyg för att få behörighet till högskolan eller för att få behörighet i ditt yrkesval kan ansöka distansstudier, vill man läsa upp sina betyg skall man istället ansöka om prövning.

Kursstart

Vi startar elever löpande cirka en gång i månaden

Kursstarter HT21

1 november, sista ansökningsdag 15 oktober

6 december, sista ansökningsdag 19 november

Kursstarter VT22

17 januari 2022, sista ansökningsdag 17 december 2021

21 februari 2022, sista ansökningsdag 4 februari 2022

28 mars 2022, sista ansökningsdag 11 mars 2022

2 maj 2022, sista ansökningsdag 14 april 2022

6 juni 2022, sista ansökningsdag 20 maj 2022

Studietakt

Du kan välja mellan att studera på heltid, halvtid eller kvartstid, rådfråga gärna vår studie- och yrkesvägledare för att få veta vad som kan passa just dig. Ofta kan man kombinera studier på distans med arbete eller andra studier eftersom det är upp till dig att göra dina uppgifter så länge du lämnar in dem i tid, men vi vet att det är viktigt att du har stark motivation och god studiedisciplin när du läser på distans.

Ändring av studietakt – avbrott – paus

Om du inte hinner med måste du begära mer tid av Moa Lärcentrum. Har du studiemedel från CSN måste du även kontakta dem då det påverkar din ersättning. Har du varit inaktiv i 2 veckor finns risk att det görs avbrott på din kurs/kurser och sedan kan det bli svårt att få den kursen beviljad igen. Du kan själv begära att du vill hoppa av kursen/pausa, då kan vi starta upp den igen vid ett bättre tillfälle.

Stödundervisning

Vi har på skolan lärarledd stödtid i kärnämnena svenska, engelska och matematik för bland annat de som läser på distans, där kan du få hjälp om du fastnat på en uppgift. Fråga oss på expeditionen om tider och plats.

Om du får underkänt (F) i en distanskurs

Då kan du begära att få göra en prövning, att på egen hand läsa om kursen. Du har 1 år från kursens slutdatum att göra en prövning.

Kontakta oss

Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare Program: Komvux, LärVux, SFI
Tfn: 0491-880 00
Carina Söderström
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare