Betyg och examen från Komvux

Dina betyg

När du har slutfört kurser på Komvux kan du få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser du har slutfört och vilket betyg du fått på de olika kurserna. Du får själv bestämma vilka kurser eller delkurser som ska ingå i utdraget. Om du har för avsikt att läsa mot en examen på gymnasial nivå behöver du planera detta med studie-och yrkesvägledningen.

Observera att vi inte skickar hem betyg automatiskt efter varje kurs.

Nationella betygsdatabasen

Komvux i Oskarshamn är anslutet till den nationella betygsdatabasen (Beda) – den databas som används vid antagning till universitet- och högskoleutbildningar. Vi skickar kontinuerligt betygsuppgifter till betygsdatabasen.

Först när du har gjort en ansökan på antagning.se hämtas dina betygsuppgifter från databasen – det går alltså inte att se betygsuppgifterna utan att göra en ansökan.

Observera att du alltid har ett eget ansvar att kontrollera att dina betyg och andra relevanta meriter är UHR tillhanda i utsatt tid för anmälan. Även om din skola är ansluten till betygsdatabasen.

Ansöker du till folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning skickas inte betygen automatiskt från betygsdatabasen.

CSN

Skolan skickar kontinuerligt betyg till CSN för redovisning av studieresultat.

Examen

Om du har läst tillräckligt med kurser för att kunna ta ut en examen behöver du kontakta Studie- och yrkesvägledare för att få ut din examen. Ni gör tillsammans en planering kring vilka kurser som ska ingå.

Kontakta oss
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare Program: Komvux, LärVux, SFI
Tfn: 0491-880 00
Carina Söderström
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn