Unikum

Förskola, grundskolorna och gymnasiet i Oskarshamns kommun använder det webbaserade verktyget Unikum för att stödja arbetet med barn och elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen.

Pedagog, elev och vårdnadshavare kan på så sätt enkelt nå och hålla sig uppdaterade kring IUP.

Inloggning sker med e-legitimation för dig som vårdnadshavare.

Unikum Familj appen

Unikum Familj är en app för dig som vårdnadshavare som gör det lättare att hänga med i barnens skolgång. Det är en mobileapp och finns att ladda ned för både Android och iOS. Ladda ner dem via App Store eller Google Play för din mobil och inloggning sker med e-legitimation.