Träningsskolan

Träningsskolan är en del av Kristinebergskolan. Den är till för elever som har en eller flera funktionsnedsättningar. Undervisnigen är på en konkret och praktisk nivå och kursplanen omfattar fem undervisningsområden: Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Fritidshem på Träningsskolan

På Träningsskolan finns fritidshems avdelningen Kungsörnen.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Varje skola har en egen plan och träningsskola har en gemensam plan med Kristinebergskolan där alla verksamheter ingår. Planen innehåller en beskrivning av skolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.