Programplan VVS- och fastighetsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Historia 1a:1, 50
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1a, 100
 • Naturkunskap 1a:1, 50
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1a:1, 50
 • Svenska 1, 100 eller Svenska som andraspråk 1, 100

Programgemensamma ämnen, 400 poäng

 • Elkraftteknik, 100
 • Systemuppbyggnad, 100
 • Verktygs- och materialhantering, 100
 • Värmelära, 100

Inriktningar

VVS, 300 poäng

 • Entreprenadteknik, 100
 • Sanitetsteknik 1, 100
 • Värmeteknik 1, 100

Ventilation, 500 poäng

 • Ventilationsisolering, 100
 • Ventilationsmontering 1, 100
 • Ventilationsmontering 2, 200
 • Ventilationsservice, 100

Programfördjupningar VVS, 800 ‒ 900 poäng

Exempel på kurser som kan erbjudas:

 • Injusteringsteknik, 100
 • Kyl- och värmepumpsteknik ‒ grund, 100
 • Matematik 2a, 100
 • Sanitetsteknik 2, 100
 • VVS-teknik, 200
 • VVS gassvetsning rör, 100
 • VVS Tig-svetsning rör, 100
 • Värmeteknik 2, 100
 • VVS-svets och lödning rör, 100
 • Engelska 6, 100

Programfördjupningar Ventilation

Inriktningen startar läsåret 2023/24. Information om kurser kommer inom kort.

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng