Programplan Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Historia 1a:1, 50
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1a, 100
 • Naturkunskap 1a:1, 50
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1a:1, 50
 • Svenska 1, 100 eller Svenska som andraspråk 1, 100

Programgemensamma ämnen, 1 400 poäng

 • Anatomi och fysiologi 1, 50
 • Anatomi och fysiologi 2, 50
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100
 • Gerontologi och geriatrik, 100
 • Hälso- och sjukvård 1, 100
 • Hälso- och sjukvård 2, 100
 • Omvårdnad 1, 100
 • Omvårdnad 2, 100
 • Psykiatri 1, 100
 • Psykiatri 2, 100
 • Psykologi 1, 50
 • Samhällskunskap 1a2, 50
 • Social omsorg 1, 100
 • Social omsorg 2, 100
 • Svenska 2, 100 eller svenska som andraspråk 2, 100

Programfördjupningar, 200 poäng

Exempel på kurser som kan erbjudas:

 • Engelska 6, 100
 • Svenska 3, 100 eller Svenska som andraspråk 3, 100
 • Matematik 2a, 100
 • Mental träning, 100

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng