Programplan Teknikprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen, 1 100 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Engelska 6, 100
 • Historia 1a:1, 50
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1c, 100
 • Matematik 2c, 100
 • Matematik 3c, 100
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1b, 100
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100
 • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma ämnen, 400 poäng

 • Fysik 1, 150
 • Kemi 1, 100
 • Teknik 1, 150

Inriktningar, 300 poäng

Design och produktutveckling

 • Bild och form 1a1, 50
 • Cad 1, 50
 • Design 1, 100
 • Konstruktion 1, 100

Informations- och medieteknik

 • Dator- och nätverksteknik, 100
 • Programmering 1, 100
 • Webbutveckling 1, 100

Teknikvetenskap

 • Fysik 2, 100
 • Matematik 4, 100
 • Teknik 2, 100

Programfördjupningar, 400 poäng

Exempel på kurser som kan erbjudas:

 • Bild- och form 1a2, 50
 • Biologi 1, 100
 • Cad 2, 100
 • Design 2, 100
 • Entreprenörskap, 100
 • Fysik 2, 100
 • Kemi 2, 100
 • Matematik specialisering, 100
 • Matematik 4, 100
 • Matematik 5, 100
 • Produktionskunskap, 100
 • Programmering 2, 100
 • Teknik 2, 100
 • Webbserverprogrammering 1, 100
 • Webbutveckling 2, 100

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p