Programplan Samhällsvetenskapliga programmet

Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Engelska 6, 100
 • Historia 1b, 100
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1b, 100
 • Matematik 2b, 100
 • Naturkunskap 1b, 100
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1b, 100
 • Svenska 1, 100 eller Svenska som andraspråk 1, 100
 • Svenska 2, 100 eller Svenska som andraspråk 2, 100
 • Svenska 3, 100 eller Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma ämnen, 300 poäng

 • Filosofi 1, 50
 • Moderna språk, 200
 • Psykologi 1, 50

Inriktningar, 350 ‒ 450 poäng

Beteendevetenskap

 • Kommunikation, 100
 • Ledarskap och organisation, 100
 • Psykologi 2a, 50
 • Samhällskunskap 2, 100
 • Sociologi, 100

Medier, information och kommunikation

 • Journalistik, reklam och information 1, 100
 • Medieproduktion 1, 100
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100
 • Psykologi 2a, 50

Samhällsvetenskap

 • Geografi 1, 100
 • Historia 2a, 00
 • Religionskunskap 2, 50
 • Samhällskunskap 2, 100
 • Samhällskunskap 3, 100

Programfördjupningar, 300 ‒ 400 poäng

Exempel på kurser som kan erbjudas:

 • Engelska 7, 100
 • Fotografisk bild 1, 100
 • Fotografisk bild 2, 100
 • Fotografisk bild 3, 100
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100
 • Internationella relationer, 100
 • Journalistik, reklam och information 1, 100
 • Naturkunskap 2, 100
 • Matematik 3, 100
 • Psykologi 2b, 50

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng