Programplan Naturvetenskapliga programmet

Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Engelska 6, 100
 • Historia 1b, 100
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1c, 100
 • Matematik 2c, 100
 • Matematik 3c, 100
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1b, 100
 • Svenska 1, 100 eller Svenska som andraspråk 1, 100
 • Svenska 2, 100 eller Svenska som andraspråk 2, 100
 • Svenska 3, 100 eller Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma ämnen, 450 poäng

 • Biologi 1, 100
 • Fysik 1, 150
 • Kemi 1, 100
 • Moderna språk, 100

Inriktningar, 300 ‒ 400 poäng

Naturvetenskap

 • Biologi 2, 100
 • Fysik 2, 100
 • Kemi 2, 100
 • Matematik 4, 100

Naturvetenskap och samhälle

 • Biologi 2, 100
 • Geografi 1, 100
 • Samhällskunskap 2, 100

Programfördjupningar, 200 ‒ 300 poäng

Exempel på kurser som kan erbjudas:

 • Fysik 2, 100
 • Internationella relationer, 100
 • Kemi 2, 100
 • Matematik 4, 100
 • Matematik 5, 100
 • Matematik ‒ specialisering, 100
 • Moderna språk, 100 + 100
 • Naturvetenskaplig specialisering, 100
 • Politik och hållbar utveckling, 100

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng