Programplan Industritekniska programmet

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Historia 1a:1, 50
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1a, 100
 • Naturkunskap 1a:1, 50
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1a:1, 50
 • Svenska 1, 100 eller Svenska som andraspråk 1, 100

Programgemensamma ämnen, 400 poäng

 • Industritekniska processer 1, 100
 • Människan i industrin 1, 100
 • Produktionskunskap 1, 100
 • Produktionsutrustning 1, 100

Inriktningar, 400 poäng

Svetsteknik

 • Kälsvets 1, 100
 • Produktutveckling 1, 100
 • Svets – grund, 100
 • Tillverkningsunderlag 1, 100

Programfördjupningar, 800 poäng

Exempel på kurser som kan erbjudas:

 • Engelska 6, 100
 • Entreprenörskap, 100
 • Kälsvets 1 och 2, 100
 • Matematik 2a, 100
 • Människan i industrin 2, 100
 • Produktionsutrustning 2, 100
 • Rörsvets 1, 100
 • Rörsvets 2, 100
 • Stumsvets 1 och 2, 100

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng