Programplan Försäljnings- och serviceprogrammet - Lärling

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Historia 1a:1, 50
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1a, 100
 • Naturkunskap 1a:1, 50
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1a:1, 50
 • Svenska 1, 100 eller Svenska som andraspråk 1, 100

Programgemensamma ämnen, 900 poäng

 • Affärsutveckling och ledarskap, 100
 • Branschkunskap inom handel och administration, 100
 • Entreprenörskap, 100
 • Handel och hållbar utveckling, 100
 • Information och kommunikation 1, 100
 • Inköp 1, 100
 • Personlig försäljning 1, 100
 • Praktisk marknadsföring 1, 100
 • Servicekunskap, 100

Programfördjupningar, 700 poäng

Exempel på kurser som kan erbjudas:

 • Handel – specialisering, 100
 • Inköp 2, 100
 • Logistik 1, 100
 • Praktisk marknadsföring 2, 100
 • Personlig försäljning 2, 100
 • Engelska 6, 100
 • Utställningsdesign 1, 100

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng