Programplan Fordons- och transportprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Historia 1a:1, 50
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1a, 100
 • Naturkunskap 1a:1, 50
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1a:1, 50
 • Svenska 1, 100 eller Svenska som andraspråk 1, 100

Programgemensamma ämnen, 400 poäng

 • Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200
 • Fordonsteknik – introduktion, 200

Inriktningar, 500 poäng

Transport

 • Yrkestrafik 1a, 200
 • Yrkestrafik 1b, 300

Programfördjupningar, 700 poäng

 • Godstrafik, 200
 • Godstransporter ‒ specialisering, 100
 • Fordonskombinationer - godstransport, 200
 • Maskinell godshantering, 200

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng