Programplan Estetiska programmet

Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Engelska 6, 100
 • Historia 1b, 100
 • Historia 2b ‒  kultur, 100
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1b,100
 • Naturkunskap 1b, 100
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1b, 100
 • Svenska 1, 100 eller Svenska som andraspråk 1, 100
 • Svenska 2, 100 eller Svenska som andraspråk 2, 100
 • Svenska 3, 100 eller Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma ämnen, 150 poäng

 • Estetisk kommunikation 1, 100
 • Konstarterna och samhället, 50

Inriktningar, 400 poäng

Musik

 • Ensemble med körsång, 200
 • Gehörs- och musiklära 1, 100
 • Instrument eller sång*, 100

Estetik och media

 • Digitalt skapande 1, 100
 • Medieproduktion 1, 100
 • Medieproduktion 2, 100
 • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100

Programfördjupningar, 500 poäng

Musik

 • Entreprenörskap, 100
 • Instrument eller sång 1*, 100 + 100
 • Ensemble 2, 100

Exempel på kurser som kan erbjudas:

 • Bruksspel och ackompanjemang, 100
 • Gehörs- och musiklära 2, 100
 • Matematik 2, 100
 • Musikproduktion 1, 100
 • Musikproduktion 2, 100
 • Musikimprovisation, 100

*Du läser ett huvudinstrument och ett biinstrument.

Estetik och media

 • Entreprenörskap, 100
 • Film- och tv-produktion 1, 100
 • Film- och tv-produktion, 2, 100
 • Fotografisk bild 1, 100
 • Grafisk kommunikation 1, 100

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng