Programplan El- och energiprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Historia 1a:1, 50
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1a, 100
 • Naturkunskap 1a:1, 50
 • Religionskunskap 1, .50
 • Samhällskunskap 1a:1, 50
 • Svenska 1, 100 eller Svenska som andraspråk 1, 100

Programgemensamma ämnen, 400 poäng

 • Datorteknik 1a, 100
 • Elektromekanik, 100
 • Energiteknik 1, 100
 • Mekatronik 1, 100

Inriktningar, 400 poäng

Energiteknik

 • Avhjälpande underhåll 1, 100
 • Förnybar energi, 100
 • Energiteknik 2, 100
 • Praktisk ellära, 100

Programfördjupningar, 800 – 900 poäng

Exempel på kurser som kan erbjudas:

 • Elkraftteknik, 100
 • Engelska 6, 100
 • Förnybar energi, 100
 • Kraft och värmeteknik 1, 200
 • Matematik 2a, 100
 • Mät- och reglerteknik, 100
 • Underhåll elteknik, 100
 • Vatten- och miljöteknik, 200
 • Vatten- och processkemi, 100

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng