Programplan Ekonomiprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen, 1 250 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Engelska 6, 100
 • Historia 1b, 100
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1b, 100
 • Matematik 2b, 100
 • Naturkunskap 1b, 100
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1b, 100
 • Samhällskunskap 2, 100
 • Svenska 1, 100 eller Svenska som andraspråk 1, 100
 • Svenska 2, 100 eller Svenska som andraspråk 2, 100
 • Svenska 3, 100 eller Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma ämnen, 350 poäng

 • Företagsekonomi 1, 100
 • Moderna språk, 100
 • Privatjuridik, 100
 • Psykologi 1, 50

Inriktningar, 300 poäng

Ekonomi

 • Entreprenörskap och företagande, 100
 • Företagsekonomi 2, 100
 • Matematik 3b, 100

Juridik

 • Affärsjuridik, 100
 • Filosofi 1, 50
 • Rätten och samhället, 100
 • Psykologi 2a, 50

Programfördjupningar, 300 poäng

 • Företagsekonomi – specialisering, 100
 • Marknadsföring, 100
 • Redovisning 2, 100

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng